Image

На тази страница представяме най-важните научни статии, посветени на лечението на КОВИД-19 с реконвалесцентна плазма (РП), а също и насоки за прилагане на РП, издадени от национални и международни институции. Винаги, когато е възможно, ще даваме и doi идентификатора на съответната публикация. – този текст също е за научните публикации.

В третата, последна част, от представянето на Протокола за лечение на КОВИД-19 на д-р Чавдар Ботев се обсъждат симптоми и лечение на постковид синдрома.

Това е втора част от представянето на обновения Протокол за лечение на КОВИД-19 на д-р Чавдар Ботев (Желателно е да я гледате след първата част). В нея се говори за протичането на цитокиновата фаза – от 6-7 до 30 ден (условно), симптоми, лечение, грешки и др. Поради спешната подготовка на презентацията са допуснати грешки, за които се извиняваме (хранителната добавка е ресвератрол, ХУС е хемолитико-уремичен синдром).

Това е първа част от обсъждането на новия Протокол за лечение на КОВИД-19, в което участват д-р Чавдар Ботев, хематолог, и д-р Павлина Михайлова, председател на Сдружение „Лечение на КОВИД-19 с реконвалесцентна плазма“. В нея фокусът е върху следните теми: фази на заболяването, профилактика, инкубационен период, симптомен период – какви мерки, хранителни добавки и лекарства трябва да вземем, за да сме готови за цитокиновата фаза.

Oral supplementation with Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus 8481 enhances systemic immunity in elderly subjects

Тук е цялото проучване, направено в Испания, с участието на екип от Hospital Universitario Central de Asturias и създателя на пробиотика акад. Мария Балтаджиева.

Successful treatment of COVID-19 infection with convalescent plasma in B cell-depleted patients may promote cellular immunity

Treatment with convalescent plasma has been shown to be safe in COVID-19 infection, although efficacy reported in immunocompetent patients varies. Nevertheless, neutralizing antibodies are a key requisite in the fight against viral infections. Patients depleted of antibody-producing B cells, such as those treated with rituximab (anti-CD20) for haematological malignancies, lack a fundamental part of their adaptive immunity. Treatment with convalescent plasma appears to be of general benefit in this particularly vulnerable cohort. We analysed clinical course and inflammation markers of three B-cell depleted patients suffering from COVID-19 that were treated with convalescent plasma. In addition, we measured serum antibody levels as well as peripheral blood CD38/HLA-DR positive T-cells ex vivo and CD137 positive T-cells after in vitro stimulation with SARS-CoV-2 derived peptides in these patients. We observed that therapy with convalescent plasma was effective in all three patients and analysis of CD137 positive T-cells after stimulation with SARS-CoV-2 peptides showed an increase in peptide-specific T-cells after application of convalescent plasma.

„Лечението с реконвалесцентна плазма е доказано безопасно при инфекция с COVID-19, въпреки че докладваната ефикасност варира при имунокомпетентни пациенти. Независимо от това, неутрализиращите антитела са ключово условие в борбата срещу вирусни инфекции. Пациентите, лишени от В-клетки, произвеждащи антитела, като тези, лекувани с ритуксимаб (анти-CD20) за хематологични злокачествени заболявания, нямат основна част от адаптивния си имунитет. Лечението с реконвалесцентна плазма изглежда е от обща полза в тази особено уязвима група. Анализирахме клиничния ход и маркерите на възпалението на трима пациенти с изчерпване на В-клетки, страдащи от COVID-19, лекувани с реконвалесцентна плазма. В допълнение, измерихме нивата на серумните антитела, както и CD38/HLA-DR положителни Т-клетки в периферна кръв ex vivo и CD137 позитивни Т-клетки след in vitro стимулация с пептиди, получени от SARS-CoV-2 при тези пациенти. Наблюдавахме, че терапията с реконвалесцентна плазма е ефективна и при тримата пациенти и анализът на CD137 положителни Т-клетки след стимулация с пептиди SARS-CoV-2 показа увеличение на пептидно-специфичните Т-клетки след прилагане на реконвалесцентна плазма“.

Цялата публикация.

Интерактивен протокол за лечение на КОВИД-19 – 12.7.2021 г.

Blood cancer patients with COVID-19 fare better with convalescent plasma

Convalescent Plasma May Improve Survival in Severe COVID-19 Cases

An EU programme of COVID-19 convalescent plasma collection and transfusion
Guidance on collection, testing, processing, storage, distribution and monitored use
4 version

Филм за успешно лечение с КОВИД-19 с реконвалесцентна плазма и Ремдесивир

Remdesivir for the Treatment of Covid-19 — Final Report _ NEJM

Заключителният доклад за резултатите от лечението с ремдесивир, публикуван в The new England Journal of medicine – октомври 2020 г.

Протокол за домашно лечение на Covid-19

Протокол на д-р Чавдар Ботев за леки и средно-тежки случаи за лечение в домашни условия.
Да се следва само след консултация и под наблюдение на лекар.

SARS-CoV-2 501Y.V2 escapes neutralization by South African COVID-19 donor plasma

Новият вариант на коронавируса избягва антителата от реконвалесцентната плазма, съобщават учени от Южна Африка.

Coronavirus disease 2019 (COVID-19) and supply of substances of human origin in the EU/EEA – second update, 10 December 2020

Новият протокол на ЕК за субстанциите от човешки произход – 10.12.2020 г.

Emerging evidence of a COVID-19 thrombotic syndrome has treatment implications

Joan T. MerrillDoruk ErkanJerald Winakur & Judith A. James  – Nature Reviews Rheumatology  volume 16, pages 581–589 (2020)

Тромботичният синдром при КОВИД-19.

EVMS CRITICAL CARE COVID-19 MANAGEMENT PROTOCOL

Известният протокол на EVMS за лечение на КОВИД-19 в интензивни отделения.

Treatment of 5 Critically Ill Patients With COVID-19 With Convalescent Plasma

JAMA. 2020;323(16):1582-1589. doi: 10.1001/jama.2020.4783

Първата публикация за лечение на COVID-19с реконвалесцентна плазма е от 27 март 2020 г. за  5 критично болни пациента с потвърдена болест, с остра пневмония, Остър Респираторен Дистрес Синдром (ОРДС), вирусен товар, които, въпреки проведеното антивирусно лечение, са интубирани. Използвана е плазма с титър над 1:1000 между 10 и 22 ден след началото на заболяването. При четирима от петимата пациенти температурата се нормализира в рамките на 3 дни след преливането на плазма. ПСР пробата се негативизира до 12 ден, а ОРДС бързо се овладява. Трима от пациентите са изписани на 51-55 ден от началото на заболяването. Другите двама остават в стабилно състояние до 37 ден след преливането (докогато са наблюдавани).

An EU programme of COVID-19 convalescent plasma
collection and transfusion

EUROPEAN COMMISSION – DIRECTORATE-GENERAL FOR HEALTH AND FOOD SAFETY

В Насоките на Европейската комисия са дадени препоръки за вземане, диагностика и съхранение на плазма, както критерии за прилагане на този метод. Някои от тях са строго препоръчителни (задължителни) към всяка страна – член на ЕС, която сама определя своята политика относно целия процес на събиране на плазма и лечение с нея.

Effect of Convalescent Plasma on Mortality among Hospitalized Patients with COVID-19: Initial Three Month Experience

National institutes of Health. doi: 10.1101/2020.08.12.20169359

Тази публикация представя ключово 3-месечно проучване на Майо Клиник, САЩ, направено върху повече от 35 000 тежко болни пациенти, от 2807 болници. Проучването доказва, че реконвалесцентна плазма с висок титър на антитела, прелята до 3-я ден от влошаване на пациента, намалява смъртността с 32%.

Протокол за лечение на КОВИД-19, одобрен от МЗ

Това е протоколът за лечение на пациент с доказана COVID-19 инфекция, с клинични и лабораторни данни, налагащи хоспитализация

Ето целият текст