Награждаване на Христина Димитрова, директор на БИЦ в ТУ

Христина Димитрова, директор на Библиотечно-информационния център на Техническия университет, получи грамота от сдружението за участието й в първия проект по Програма “Европа 2021” – “Дари плазма-дари живот на трима”. По […]