Aнкета за СО “Студентски” за нагласи за даряване на плазма

Сдружение “Лечение на Ковид-19 с Реконвалесцентна Плазма” стартира анонимна анкета, която е част от проекта, одобрен и финансиран от Програма “Европа” на Столична община “Дари плазма-Дари живот на трима”. Този […]