Новини за проекта “Дари плазма”

На 25 април проведохме среща с д-р Даниела Чавдарова, управител на медицински център FiHealth в Студентски град във връзка с изпълнението на проекта “Дари плазма-Дари живот на трима”, който е […]

Среща със ръководството на ПЧМГ – София

Председателят на сдружение “Лечение на КОВИД-19 с реконвалесцентна плазма” д-р Павлина Михайлова проведе среща със съсобственика на Първа Частна Математическа Гимназия Михаил Кръстев. На нея беше обсъдено участието на гимназията […]

Среща с д-р Заяков в Студентски град

На 19 април 2022 г. председателят на сдружение “Лечение на КОВИД-19 с реконвалесцентна плазма” д-р Павлина Михайлова се срещна с д-р Вихрен Заяков, управител на ДКЦ 5 в Студентски град. […]

Aнкета за СО “Студентски” за нагласи за даряване на плазма

Сдружение “Лечение на Ковид-19 с Реконвалесцентна Плазма” стартира анонимна анкета, която е част от проекта, одобрен и финансиран от Програма “Европа” на Столична община “Дари плазма-Дари живот на трима”. Този […]

Въпроси по Протокола за лечение на Ковид=19

Това е обсъждане на проф. Чавдар Ботев на протокола на Сдружението за лечение на КОВИД-19 у дома, както и на постковид синдрома. Описани са конкретни случаи и конкретно лечение. Предоставят […]