Антибиотиците – само с е-рецепта

От ноември 2022 г. предписването на антибиотици ще става само с електронна рецепта. Това беше постановено с изменение и допълнение на Наредба №4 от 4.03.2009 г. за условията и реда […]