Писмо до МЗ с копие до ИАЛ с 6 въпроса

Писмо до МЗ с копие до ИАЛ с 6 въпроса

Сдружението изпрати писмо до министър Ангелов със следните въпроси. ДО                                                                                                                   Изх. №35/22.03.2021 г.                                                                       Проф. Костадин Ангелов, Министър на здравеопазването, София Копие Г-н Богдан Кирилов, Изпълнителен директор на ИАЛ Уважаеми проф. Ангелов, Бих искала да поставя на Вашето внимание няколко