Благодарствено писмо от Шумен

Благодарствено писмо от Шумен

То е до Сдружението и е написано от Надежда Минчева, директор на ЦДГ „Светулка“ в Шумен „Толкова много искам да го споделя от известно време, ала от някакво типично българско суеверие в стил “Да не дръпна дявола за опашката!” изчаквах