Видео на SUPPORT-E за целта на проекта и даряването на плазма

Видео на SUPPORT-E за целта на проекта и даряването на плазма

Това видео е за 2-годишния проект на Европейския съюз за оценяване на метода на лечение на КОВИД-19 с реконвалесцентна плазма. Нашето сдружение беше поканено да участва като доброволец в проекта по работен пакет „Оценка на резултатите“ и по работен пакет