Подписан Меморандум за сътрудничество

Подписан Меморандум за сътрудничество

С финално, заключително събитие на 30 май 2022 г. приключи проектът „Дари плазма-Дари живот на трима“, който сдружението „Лечение на КОВИД-19 с реконвалесцентна плазма“ изпълнява по Програма „Европа 2021“ на Столична община заедно с Район „Студентски“ и ПЧМГ. Във финалното

Втора информационна среща – в НСА

Втора информационна среща – в НСА

На 22 май 2022 г. в мултифункционалната зала на Националната спортна академия се проведе втората среща от информационната кампания по проекта „Дари плазма – Дари живот на трима“, който се изпълнява от Сдружение „Лечение на КОВИД-19 с реконвалесцентна плазма“. Проектът

Обсъждане на меморандум за сътрудничество

Обсъждане на меморандум за сътрудничество

На 23 май се проведе поредно обсъждане на меморандума за сътрудничество между Район Студентски и сдружение „Лечение на КОВИД-19 с реконвалесцентна плазма“. На срещата присъстваха заместник-кметът Атанас Горов, Павлина Михайлова – председател на сдружението и ръководител на проекта, Борис Атанасов,

Трети семинар по проекта

Трети семинар по проекта

На 19 май 2022 г. беше проведен третият, последен семинар по проекта „Дари плазма – Дари живот на трима“, одобрен от Програма Европа 2021 на Столична община. Това стана възможно с активното участие на ръководството на Националната спортна академия, като

Първа информационна среща – в Техническия университет

Първа информационна среща – в Техническия университет

На 20 май 2022 г. сдружение „Лечение на КОВИД-19 с реконвалесцентна плазма“ проведе информационна среща за лечението на КОВИД-19 с реконвалесцентна плазма на територията на Техническия университет. Тя е част от информационната кампания по проекта на сдружението „Дари плазма –

Семинар за лекари в Студентска поликлиника

Семинар за лекари в Студентска поликлиника

Успешно приключи и вторият семинар за лекари по проекта „Дари плазма – дари живот на трима“ на Програма Европа 2021 – Столична община. От 10 до 16 ч. на 18 май в Студентска поликлиника – ДКЦ 5 – общопрактикуващи лекари,

Филмите, които ще бъдат представени на семинарите

Филмите, които ще бъдат представени на семинарите

Тука са линкове на филмите, които са включени в програмата на семинарите. Те са качени в ютюб канала на сдружението. Една част от тях са направени преди началото на проекта, други са направени по време на проекта. 1. Лекари, които

Семинар в Образователния център на АУБ

Семинар в Образователния център на АУБ

На 17 май в зала 2 на Образователния център на Американския университет в София се състоя първият семинар за лекари-специалисти от Медицински център FI Health. Тази зала беше любезно предоставена от директора на центъра г-жа Павлина Атке. В семинара участваха

Поредна среща в Раѝон „Студентски“ за обсъждане на текущи въпроси

Поредна среща в Раѝон „Студентски“  за обсъждане на текущи въпроси

На поредната си среща със заместник-кмета Атанас Горанов и Ани Тодорова, началник ОСДКС в Район Студентски, ръководителят на проекта Павлина Михайлова информира партньорите за изпълнението на проекта и предстоящи събития. Бяха обсъдени следните теми: – график на събитията на територията