Студенти от НСА се включиха в анкетата

Със съдействието на доц. Драганов от НСА студенти от академията участваха в анкетата за нагласи за даряване на реконвалесцентна плазма, подготвена от социологическа агенция ГЛОБАЛ Метрикс и сдружението.

Анкетата е адресирана предимно към потенциални дарители на реконвалесцентна плазма. Студентите проявиха интерес към даряването на плазма и към лечението с плазма.

Район „Студентски“ също помогна с анкетирането, като раздаде на свои служители анкети на хартия. Така доброволците на сдружението успяха за десетина дни да съберат нужния брой анкети, защото интересът към попълването на анкетите онлайн се оказа недостатъчен.

Мненията и заключенията, изразени в материала, не представляват официално становище на Столична община.

Студенти от НСА се включиха в анкетата