Среща с управителя на Медицински център Fi Health

На 25 април беше проведена среща с д-р Даниела Чавдарова, управител на медицински център FiHealth в Студентски град във връзка с изпълнението на проекта „Дари плазма-Дари живот на трима“, който е одобрен от Програма Европа 2021 на Столична община и е с участието на двама партньори – Район „Студентски“ и ПЧМГ.
На нея беше обсъдено участието на лекари-специалисти и общопрактикуващи лекари от Центъра в семинарите, които ще се проведат на 17-18 май в Район Студентски. Д-р Чавдарова изяви желание да съдейства за организацията и провеждането на семинарите, както и за информирането на лекарите за графика и програмата. Тя сподели своя опит в провеждането на такива събития.
Предстои уточняване на местата, програмата и денят на провеждане.

Мненията и заключенията, изразени в материала, не представляват официално становище на Столична община.

Среща с управителя на Медицински център Fi Health