Среща с управителя на ДКЦ 5 в Студентски град

На 19 април 2022 г. председателят на сдружение „Лечение на КОВИД-19 с реконвалесцентна плазма“ и ръководител на проекта д-р Павлина Михайлова се срещна с д-р Вихрен Заяков, управител на ДКЦ 5 в Студентски град. Тя информира д-р Заяков за проекта, одобрен от Програма „Европа“ на Столична община „Дари плазма – Дари живот на трима“, който се изпълнява в Столичен Район „Студентски“, като общината е и партньор по проекта заедно с ПЧМГ.

По проекта са предвидени провеждането на два семинари с общопрактикуващи лекари и лекари-специалисти, като най-подходящо е те да бъдат организирани в здравните заведения на територията на общината в делничен ден. Д-р Заяков сподели какви са възможностите за организиране на семинари в Района и изрази готовност за пълно съдействие за организирането на семинарите.

Той сподели контакти на управителите на медицинските практики – в студентска поликлиника и във Фи Хелт МЦ.

Мненията и заключенията, изразени в материала, не представляват официално становище на Столична община.

Среща с управителя на ДКЦ 5 в Студентски град