Среща с ръководството на ПЧМГ – София

Председателят на сдружение „Лечение на КОВИД-19 с реконвалесцентна плазма“ и ръководител на проекта „Дари плазма – Дари живот на трима“ д-р Павлина Михайлова проведе среща с Кристиян Кръстев, представител на ръководството на Първа Частна Математическа Гимназия. На нея беше обсъдено участието на гимназията като партньор в проекта „Дари плазма – дари живот на трима“, който се изпълнява от сдружението по Програма Европа 2021 на Столична община.

Мненията и заключенията, изразени в материала, не представляват официално становище на Столична община.

Среща с ръководството на ПЧМГ – София