Среща с ПЧМГ за обсъждане на договор по проекта

Ръководителят на проекта д-р Михайлова проведе среща с Михаил Кръстев от ръководството на Първа частна математическа гимназия, която е партньор по проекта „Дари плазма – Дари живот на трима“, финансиран от Програма Европа 2021 на Столична община.

На срещата бяха обсъдени следните теми:

Участие в информационна кампания

Участие в популяризиране на проекта.

Ръководството на ПЧМГ ще информира родителите на своите ученици и своите служители за настоящия проект; Освен това, до тях ще бъде изпратен мейл с линк, водещ към анкетата за анализ на нагласите за даряване на плазма; По възможност представители на ПЧМГ ще се включат в провеждането на информационните срещи и семинарите.

Г-н Кръстев се ангажира да информира ръководството на Първа частна математическа гимназия за решенията, които бяха взети по време на срещата.

Мненията и заключенията, изразени в материала, не представляват официално становище на Столична община.

Среща с ПЧМГ за обсъждане на договор по проекта