Среща със зам.кмета на Район „Студентски“

На 2 април 2022 г. беше проведена среща в общината на Район „Студентски“. В нея участваха заместник-кметът Атанас Горов и д-р Павлина Михайлова, ръководител на проекта.

  • На срещата бяха обсъдени следните въпроси:
  • Провеждане на 3 семинара и 2 информационни срещи на територията на района.
  • Участие на Раѝона в провеждането на анкетата за нагласи за даряване на жителите в района.
  • Участие на Раѝона в информационната кампания и популяризирането на проекта.
  • Създаване и пилотиране на модел за партньорство.

По първа точка зам.кметът се ангажира със съдействие за зала за провеждане на втория семинар с помощта на д-р Заяков, управител на ДКЦ 5.

По втора точка двете страни се разбраха Раѝонът да съдейства практически зе провеждането на анкетата, когато тя бъде готова, като се качи линк към анкетата на сайта на общината и като се включат служители от общината.

По трета точка Раѝонът се ангажира да публикува информациите, свързани с проекта, на своя сайт.

По четвърта точка д-р Михайлова се ангажира да представи проект на модел за партньорство и текст на меморандум за сътрудничество.

Заместник-кметът и д-р Михайлова се съгласиха, че са необходими ежеседмични разговори по текущи въпроси, свързани с изпълнението на проекта и че комуникацията ще се поддържа по мейл и по телефон.

Среща със зам.кмета на Район „Студентски“