Срещи в НСА за сътрудничество по проекта

Д-р Павлина Михайлова, ръководител на проекта, проведе 3 срещи с доц. Георги Драганов, директор на Центъра за доброволчество в Националната спортна академия.

На тези срещи бяха обсъдени следните теми: Провеждане на информационен семинар в НСА; Провеждане на информационна среща в НСА; Съдействие за провеждането на събитията по проекта с доброволци от НСА; Съдействие за провеждането на социологическата анкета за нагласи за даряване на реконвалесцентна плазма в Район „Студентски“.

По първата тема страните се договориха третия семинар по проекта да се проведе в НСА на 19 май 2022 г. НСА ще предостави зала А2 и фоайето на първия етаж в сградата на Ректората; маси, столове; ще информира предварително студенти и служители за събитието. Сдружението ще изпрати покана до ръководството за участие в семинара.

По втората тема страните се договориха втората инфосреща по проекта да се проведе по време на националното състезание по художествена гимнастика в мултифункционалната спортна зала на НСА, където ще има родители от цяла България – на 22 май.

По третата тема беше договорено НСА да предостави 5 доброволци за семинарите и втората информационна среща. Павлина Михайлова се ангажира да изпрати списък какво се очаква от доброволците при провеждането на семинарите.

По четвъртата тема доц. Драганов се ангажира студенти и служетели на НСА лично да попълнят 50 анкетни карти и така да се помогне за навременно приключване на анкетата, за да може социологическата агенция Глобал Метрикс да може да анализира данните в обещания срок.

Мненията и заключенията, изразени в материала, не представляват официално становище на Столична община.

Срещи в НСА за сътрудничество по проекта