Семинар в Образователния център на АУБ

На 17 май в зала 2 на Образователния център на Американския университет в София се състоя първият семинар за лекари-специалисти от Медицински център FI Health. Тази зала беше любезно предоставена от директора на центъра г-жа Павлина Атке.

В семинара участваха проф. Чавдар Ботев, д-р Даниела Чавдарова, управител на Медицински център FI Health и специалисти от центъра. Те обсъдиха както лечението с плазма, така и протичането на пандемията у нас, физическото и психическо натоварване на лекарите, постковид синдрома и неговото лечение и други актуални въпроси.

Беше обсъдена и идеята да се създаде мрежа за подкрепа на лекари към Обществения съвет на Сдружението, които са на предния фронт на пандемията, в която да участват лекари-специалисти с голям опит в лечението на КОВИД-19 и последиците от него. Мрежата за подкрепа ще помогне на лекарите от Район „Студентски“ както при подбора на донори на плазма, така и при преодоляване на постковид синдрома.

В зум среща се включи гл. ас. Милена Тодорова от МУ – Варна, с която беше обсъден индивидуалния план на донор на реконвалесцентна плазма, подготвен от нея и представен в презентацията й на семинара.

На семинара бяха показани 11 кратки видеофилма за даряването на плазма, лекари, които прилагат плазма и хора, които са лекувани с плазма, 5 презентации на лекари от България и Германия, както и презентацията на европейския консорциум SUPPORT-E, който води двегодишно проучване за ефективността на плазмата при лечението на болни от КОВИД-19.

На всички присъстващи бяха раздадени информационни материали, изработени по проекта.

Мненията и заключенията, изразени в материала, не представляват официално становище на Столична община.

Семинар в Образователния център на АУБ