Първа информационна среща – в Техническия университет

На 20 май 2022 г. сдружение „Лечение на КОВИД-19 с реконвалесцентна плазма“ проведе информационна среща за лечението на КОВИД-19 с реконвалесцентна плазма на територията на Техническия университет. Тя е част от информационната кампания по проекта на сдружението „Дари плазма – дари живот на трима“, финансиран от Програма „Европа 2021“ на Столична община.

В срещата се включиха студенти, преподаватели и служители от Техническия университет. Те получиха подробна информация за лечението на КОВИД-19 с плазма, как и къде се дарява плазма, какви са изискванията към дарителите.

В Библиотечно-информационния център бяха показани презентации за лечението с плазма и повече от 10 филма за лечението с плазма, за лекари, които го прилагат, както и за хора, които са рекордьори по даряване на плазма. Беше изнесена и лекция за формирането на Мрежа за подкрепа към Обществения съвет на Сдружението, която включва лекари с голям опит в лечението на КОВИД-19 и последиците от него. Мрежата за подкрепа ще помогне на лекарите от Район „Студентски“ както при подбора на донори на плазма, така и при преодоляване на постковид синдрома.

По време на срещата журналистът от университетския вестник Лидия Недекова сподели за опита на университета в създаването на апарат за плазмафереза, за което изследователи от универститета са получили награда „Питагор“ за 2021 г.

На всички присъстващи бяха раздадени информационни материали, изработени по проекта.

Срещата се реализира успешно благодарение на ръководството на ТУ – г-н Никола Николов, главен секретар на ТУ, и Христина Димитрова – директор на Библиотечно-Информационния център в Университета. Сдружението се надява партньорството с ТУ да продължи и в близко бъдеще. Специално беше участието и на Камелия Кирилова, член на столичния клуб на жените-мотористки, която сподели личния си опит в даряването на плазма пред студенти.

Мненията и заключенията, изразени в материала, не представляват официално становище на Столична община.

Първа информационна среща – в Техническия университет