Първа зум среща на партньорите по проекта

След одобрението на новия график Сдружението започна подготовка на дейностите по проекта „Дари плазма – Дари живот на трима“. На 20 януари 2022 г. беше проведена първата опознавателна среща на партньорите и Сдружението по проекта, финансиран от Програма „Европа“ 2021 г.

В срещата се включиха Михаела Стоянова и Невин Шеремед от СО „Студентски“, Кристиян Кръстев от ПЧМГ, Павлина Михайлова, ръководител на проекта и Даниела Иванова – координатор.

На срещата бяха обсъдени основните дейности по проекта и взаимодействието между партньорите. Бяха разменени мейли и телефони.

Първа зум среща на партньорите по проекта