Поредна среща в Раѝон „Студентски“  за обсъждане на текущи въпроси

На поредната си среща със заместник-кмета Атанас Горанов и Ани Тодорова, началник ОСДКС в Район Студентски, ръководителят на проекта Павлина Михайлова информира партньорите за изпълнението на проекта и предстоящи събития. Бяха обсъдени следните теми:

  • – график на събитията на територията на раѝона
  • – подготовка на видео обръщение към участниците в семинарите от кмета на района
  • – участие на представители на района в тези събития
  • – проекта на меморандум за сътрудничество.

Ръководството на раѝон Студентски се ангажира да подготви видеообръщението до седмица, да изпрати свои представители на поне едно от събитията, да качва на сайта си публикациите по проекта с цел неговата популяризация, да се запознае с проекта на меморандума за сътрудничество, който е изпратен на мейла и да подготви своето становище по него.

Мненията и заключенията, изразени в материала, не представляват официално становище на Столична община.

Поредна среща в Раѝон „Студентски“ за обсъждане на текущи въпроси