Подписан договор с Глобал Метрикс ООД

На 17 декември 2021 г. Сдружението подписа договор със социологическата агенция „Глобал Метрикс“ ООД за изпълнение на задачата „Изготвяне на анализ на нагласи за даряване на реконвалесцентна плазма в СО „Студентски“.

Договорът беше подписан от д-р Павлина Михайлова, председател на сдружението, и Радостина Стефанова – управител на агенцията.

Провеждането на анкетата и анализ на резултатите е Дейност 1 по проекта „Дари плазма – Дари живот на трима“. Въз основа на получените данни и анализа ще бъде направен изследователски доклад.

В България до момента няма проучване върху нагласите за даряване на реконвалесцентна плазма. Последно проучване върху нагласите за даряване на кръв е правено през 2014 г.

Предстои създаване на въпросник, който ще бъде предложен от агенцията и обсъден заедно със сдружението.

Мненията и заключенията, изразени в материала, не представляват официално становище на Столична община.

Подписан договор с Глобал Метрикс ООД