Обсъждане на меморандум за сътрудничество

На 23 май се проведе поредно обсъждане на меморандума за сътрудничество между Район Студентски и сдружение „Лечение на КОВИД-19 с реконвалесцентна плазма“.

На срещата присъстваха заместник-кметът Атанас Горов, Павлина Михайлова – председател на сдружението и ръководител на проекта, Борис Атанасов, доброволец към Обществения съвет на сдружението.

По представения проект на меморандум сдружението предлага:

  • – на Раѝона да получи статут на наблюдател в Обществения консултативен съвет на сдружението, като приема за сведение „Общите правила за неговата дейност“.
  • – да предоставя периодично Информационен бюлетин за своите дейности на територията на района.
  • – на сайта на Раѝона да се постави линк към нова страница на сайта на сдружението, където ще се публикуват материали за дейностите на сдружението в район „Студентски“.
  • – район „Студентски да съдейства при провеждането на дейности на сдружението на негова територия с контакти, участие в кампании и др.
  • Финалният текст на меморандума ще бъде обсъден от ръководството наРаѝона и ще бъде подписан на финалното събитие на 30 май.
  • Мненията и заключенията, изразени в материала, не представляват официално становище на Столична община.
Обсъждане на меморандум за сътрудничество