Обсъждане на въпросника за анкетата

На 23 февруари 2022 г. се организира зум среща между представители на Сдружението и специалисти от социологическа агенция „Глобал Метрикс“. В нея участваха Александра Борисова, Димо Гецов и д-р Павлина Михайлова, ръководител на проекта.

Обсъждани теми: въпросник за проучване на нагласите за даряване на реконвалесцентна плазма в район „Студентски“ по дейност 1 от проекта „Дари плазма-Дари живот на трима“, финансиран от Програма Европа на Столична община.

Представителите на агенцията споделиха основна информация за това как се провежда една анкета, какви въпроси трябва да бъдат заложени в нея, колко на брой, за колко време да се попълни, за да се извлече максимум информация, която да се ползва в анализа и др.

Бяха дискутирани вече заложените въпроси, предложени от агенцията, които бяха коментирани от д-р Михайлова. След час и половина обсъждане се стигна до решение кои въпроси да останат, кои да бъдат преформатирани или премахнати от анкетата. Д-р Михайлова пое ангажимент да даде допълнителна информация, касаеща специфични данни за боледуването от КОВИД-19.

Предстои следваща среща, на която да се приеме финална версия на въпросника.

Мненията и заключенията, изразени в материала, не представляват официално становище на Столична община.

Обсъждане на въпросника за анкетата