Ето презентацията, която анализира резултатите по социологическата анкета

Презентацията на социологическата агенция можете да видите тук

Тя беше подготвена от социологическата агенция Глобал Метрикс на базата на направената анкета за нагласи за даряване на плазма в Район Студентски.

Бяха анкетирани 203 пълнолетни жители на Раѝон „Студентски“.

Ето презентацията, която анализира резултатите по социологическата анкета