Подписан Меморандум за сътрудничество

С финално, заключително събитие на 30 май 2022 г. приключи проектът „Дари плазма-Дари живот на трима“, който сдружението „Лечение на КОВИД-19 с реконвалесцентна плазма“ изпълнява по Програма „Европа 2021“ на Столична община заедно с Район „Студентски“ и ПЧМГ.

Във финалното събитие участваха и заместник-кметът Атанас Горов и Ани Тодорова, зав.  ОСДКС, Елена Велева – главен специалист, Александра Борисова и Димо Гецов от социологическата агенция „Глобал Метрикс“, Михаил Кръстев от Първа Частна Математическа Гимназия, партньор в проекта, и членове на сдружението.

В заседателната зала на Раѝона кметът на Района – Петко Горанов и д-р Павлина Михайлова, председател на сдружението и ръководител на проекта, подписаха Меморандум за сътрудничество.

Д-р Михайлова представи презентация за изпълнението на проекта, а Александра Борисова от социологическата агенция „Глобал Метрикс“ представи анализ на данните, получени от анкетирането на 203 пълнолетни жители на Района.

Присъстващите гледаха и 4 филма за донори на плазма и хора, лекувани с плазма. Те получиха информационни материали, изработени по проекта.

В заключение партньорите изказаха задоволство от участието си в проекта и изразиха увереност в продължаване и развитие на сътрудничеството със сдружението.

Мненията и заключенията, изразени в материала, не представляват официално становище на Столична община.

Подписан Меморандум за сътрудничество