Протокол за лечение на КОВИД-19, версия II

Ето тук е актуализираният протокол на д-р Чавдар Ботев за лечение на КОВИД-19, подкрепен от сдружението. Той е предназначен за медици, но би бил от полза и за хора, които не са с медицинско образование. Този протокол замества първия, а това е видеото от обсъждането на първа част на протокола в зум среща.

Този протокол беше внесен в Министерски съвет, адресиран до министър Кацаров, с копие до президента и премиера.

Протокол за лечение на КОВИД-19, версия II
Отбелязана с: