Новини за проекта „Дари плазма“

На 25 април проведохме среща с д-р Даниела Чавдарова, управител на медицински център FiHealth в Студентски град във връзка с изпълнението на проекта „Дари плазма-Дари живот на трима“, който е одобрен от Програма Европа 2021 на Столична община и е с участието на двама партньори – Район „Студентски“ и ПЧМГ.
На нея обсъдихме участието на лекари специалисти и общопрактикуващи лекари от Центъра в нашите семинари, които ще се проведат на 17-18 май в Район Студентски. Д-р Чавдарова изяви желание да съдейства за организацията и провеждането на семинарите, както и за информирането на лекарите за програмата им.
Предстои уточняване на залата, където те ще бъдат проведени, и на програмата.

Новини за проекта „Дари плазма“
Отбелязана с: