Нашите дейности през януари 2022 г.


1. На 18 януари д-р Павлина Михайлова внесе писмо от името на Сдружението за Лечение на Ковид-19 с Реконвалесцентна плазма до Здравната комисия на Народното събрание с искане за среща по повод Подписката срещу масовото прилагане на антибиотици в извънболничната помощ. Тази подписка беше внесена в Министерския съвет, Министерството на здравеопазването и Президентството на 8 януари 2022 като до момента не е получена никаква ответна реакция.


2. Сдружението разполага с кислороден концентратор за домашно лечение на К-19. В случай на нужда, моля, обърнете се към Сдружението.

3. Планира се среща в платформата зум с проф. Ботев и лекари, които имат конкретни въпроси по неговия протокол. Датата е в процес на уточняване. Очакваме въпросите на желаещите да участват медици на електронната поща на Сдружението: covidplasma19@gmail.com

4. Планира се събиране на въпроси от пациенти, свързани с домашното лечение, профилактика и постковид синдром, на които да отговори проф. Ботев. Очаквайте допълнителна информация!

Нашите дейности през януари 2022 г.