Метаболитен ензим – възможен причинител на смъртност при ковид -19

Според изследване, публикувано в Журнал по Клинични Изследвания (Journal of Clinical Investigation) ензим с доказано влияние при тежки възпаления, може да се окаже ключов механизъм за тежко протичане на ковид-19.
Изследваният ензим се нарича секреторна фосфолипаза А2 от група IIA (sPLA2-IIA).
Той може да бъде открит в ниски концентрации при здрави индивиди и има важна роля при защита на организма от бактериални инфекции като разрушава мембраните на микробните клетки.
Високата концентрация на ензима, обаче, „раздробява“ мембраните на жизненоважни органи, уточняво Флойд (Ски) Чилтън, автор на статията и директор на Проекта за прецизно хранене и благосъстояние на Аризонския Университет, разположен в Университетския Колеж по Земеделие и Природни Науки.
Любопитен факт е, че ензимът има сходен генетичен произход с активен ензим, открит в отрова от гърмяща змия.
Повечето здрави хора имат нива на ензима sPLA2-IIA, които се движат около половин нанограм на милилитър. Според проучването, COVID-19 е бил смъртоносен при 63% от пациентите, които са имали тежък COVID-19 и нива на sPLA2-IIA, равни или по-големи от 10 нанограма на милилитър.
„Много пациенти, починали от COVID-19, са имали едни от най-високите нива на този ензим, които някога са били докладвани“, каза Чилтън, който изучава ензима повече от три десетилетия.
Статии по темата може да видите тук и тук.

Фото: Аризонски Университет. This photo is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.

Метаболитен ензим – възможен причинител на смъртност при ковид -19
Отбелязана с: