Издателство „Фют“ подари над 400 книги и списания на Сдружението

Най-известното наше детско издателство „Фют“ отново направи дарение на Сдружението – 200 книжки и 200 броя комикси и списания „Бърборино“. Те са избрани от редактора Албена Раленкова, която прие нашата кауза като лична и следи отблизо успехите ни. Благодарим на хора като нея и на дарители, които продължават да ни подкрепят.

Издателство „Фют“ подари над 400 книги и списания на Сдружението
Отбелязана с: