BulgarianEnglishRussian
BulgarianEnglishRussian

Проект за издирване на музикални деца в кв. Факултета

В събота, 20 януари, 2024 г., се проведе среща между „Сдружението за лечение на КОВИД-19 с реконвалесцентна плазма“ и фондация „Таланти-Ром“. В нея участваха певецът Петър Рангелов, етномузикологът Мария Кокаланова, председателят на Фондация “Таланти – Ром КВ” Кирил Василев, Емил Михайлов от читалището „Мануш Романов“, архитект Димитър Кокаланов и Борис Дишев, обществен консултант на сдружението. Беше обсъдена ролята на музикалното образование за ромската общност. 

Стигна се до заключението, че музикалното образование може да играе
изключително важна роля в ромската общност, защото предлага различни
ползи както за отделния човек, така и за общността като цяло. Ромите и
ромската общност имат богато културно наследство, което включва
разнообразни музикални стилове, танци и традиции. Ето някои от
ключовите аспекти на ролята на музикалното образование в Ромското
общност: 

Стигна се до заключението, че музикалното образование може да играе
изключително важна роля в ромската общност, защото предлага различни
ползи както за индивидите, така и за общността като цяло. Ромите и
ромската общност имат богато културно наследство, което включва
разнообразни музикални стилове, танци и традиции. Ето някои от
ключовите аспекти на ролята на музикалното образование в ромската
общност:

1. Запазване на културното наследство: ромската музика е неотделима
част от културния идентитет на общността. Музикалното образование
помага за запазването и предаването на традиционния ромски музикален
стил, инструменти и устни традиции от едно поколение на друго.
2. Създаване на общностни връзки: Музиката служи като мощно средство
за насърчаване на чувството за общност и единство сред ромите.
Програмите по музикално образование могат да обединят хората,
създавайки пространства, където те могат да споделят и празнуват
своето културно наследство чрез съвместни музикални преживявания.
3. Идентичност: Ученето и изпълнението на традиционна ромска и
българска музика може да усили самочувствието на индивидите в
общността, като укрепва положителното чувство за идентичност и
гордост. Това предоставя възможност на ромските хора да покажат своите
таланти и приноси на по-широкото общество.
4. Социална интеграция: Музикалното образование може да улесни
социалната интеграция, като предоставя на ромите умения, които могат
да бъдат споделени и оценени извън тяхната общност. Това може да
доведе до по-голямо разбиране и оценяване на ромската култура от
по-широкото общество.
5. Образователни и професионални възможности: Формалното музикално
образование може да отвори образователни и професионални възможности
за ромите, които се интересуват от професионална музика. Това може
включват възможности за изпълнение, преподаване, композиране и други
свързани сфери.
6. Културен обмен и разбирателство: Музиката има силата да преодолява
културните бариери и да насърчава разбирателство между различните
общности. Чрез музикалното образование ромите могат да се ангажират в
културен обмен, насърчавайки взаимно уважение и ценение сред
различните групи.
7. Подпомагане на толерантността и разнообразието: Показването на
ромската музика чрез образование може да спомогне за преодоляване на
стереотипи и намаляване на предразсъдъците. Това може да насърчи
по-инклузивно и толерантно общество, като подчертае културното
богатство на ромската общност.
8. Здраве и благополучие: Музикалното образование също е свързано с
различни когнитивни и емоционални ползи. Ученето и изпълнението на
музика може да допринесе за подобряване на менталното здраве и
благополучие, предоставяйки положителен изход за изразяване и
креативност.

На срещата бяха обсъдени възможностите за създаване на брас бенд с
корепетитор, в който ромски деца да бъдат обучавани да свирят своята
музика. Други възможности, които бяха обсъдени бяха изучаването на
българска народна музика с помощта на Петър Рангелов и
Мария Кокаланова.

Прочети също