BulgarianEnglishRussian
BulgarianEnglishRussian

Чакаме становище за становището на ЕК

На 9 април Сдружението получи копие на писмото на зам.министър Пенков до изпълнителния директор на ИАЛ и до д-р Николов, главен координатор на експертния съвет по трансфузионна хематология. Те са помолени да дадат становище по нашето писмо от 25.3.2021 г., с което информираме МЗ и ИАЛ за отговора на Генералната дирекция „Здравеопазване и безопасност на храните“ на Европейската комисия, и по-специално на отдела „Вещества от човешки произход“. В отговора на ЕК се казва, че няма проблем центрове за даряване на плазма чрез плазмафереза да бъдат открити в Отделенията по трансфузионна хематология към болниците, които желаят това.

От имейла на г-жа Deirdre Fehily, служител по политиките в отдела „Вещества от човешки произход“, става ясно, че това е обичайна практика в ЕС. Ето тук можете да прочетете отговорът на ЕК.

А на 24 март се получи писмо от Приемната на Министерския съвет, че нашето писмо с 6 въпроса към МЗ и ИАЛ е изпратено и заведено като сигнал в деловодната книга на отдела като проверка и становище по него се иска от МЗ.

 

 

 

5Georgi Galov, Doby Hristova и 3 други

Прочети също