BulgarianEnglishRussian
BulgarianEnglishRussian
Сдружението „Лечение на КОВИД-19 с реконвалесцентна плазма“ създава методологията на Центъра, която включва описание на протоколи и оборудване, както и обучение. По същество методологията

Прочети също