BulgarianEnglishRussian
BulgarianEnglishRussian

Съдържание на проекта

ПРОЕКТ „ДАРИ ПЛАЗМА – ДАРИ ЖИВОТ НА ТРИМА“

ПРОЕКТ „ДАРИ ПЛАЗМА – ДАРИ ЖИВОТ НА ТРИМА“

От началото на 2020 човечеството е изправено пред безпрецедентна пандемия – невиждана през последните над 100 години. Битката за всеки един човешки живот се води на много фронтове. За да бъде тя успешна е необходимо да се изграждат устойчиви партньорства между различни организации и структури, с оглед преодоляване на негативните последици от пандемията от КОВИД -19. Такова е партньорството между структурите на гражданското общество и органите на местната власт. В контекста на Приоритетна ос 1 на Програма „Европа“ 2021 на Столична Община, се учреди партньорство между водещата организация Сдружение „Лечение на КОВИД-19 с реконвалесцентна плазма“, в партньорство с Район „Студентски“ на Столична Община и Първа Частна Математическа гимназия, за да се осигурят благоприятни условия за създаване и прилагане на иновативни европейски политики и добри практики, с цел по-успешно справяне с пандемията от КОВИД -19 на местно ниво.

Даряването на кръв и кръвни съставки е хуманен и доброволен акт на милосърдие и човешка солидарност. Единствен източник на кръв и кръвни съставки е самият човек. Така чрез мащабно популяризиране на доброволното и безвъзмездно даряване на кръвна плазма, ще се създадат предпоставки за справяне с пандемията от КОВИД -19 на местно ниво. Част от тези мерки са свързани с прилагане на безопасно и ефективно лечение срещу новото заболяване. Това е методът на преливане на реконвалесцентна плазма, използван при последните епидемии от САРС, МЕРС и др. През 2020 г. ЕК предприе мащабни инициативи, насочени към по-пълно прилагане на описания метод. За да може на местно ниво тази информация да стигне до повече хора, преболедували КОВИД -19, с цел да станат дарители на плазма, е необходим иновативен подход. Това ще стане чрез подкрепа на демократичните процеси, повишаване на демократичната култура и гражданска осведоменост с цел преодоляване на негативните последици върху обществото от пандемията от КОВИД -19 на местно ниво. Това от своя страна ще допринесе и за подобряване на качеството на живот в столицата.

Обща цел

Популяризиране на добри иновативни добри европейски практики, в подкрепа на демократичните процеси, повишаване на демократичната култура и гражданска осведоменост, с цел преодоляване на негативните последици върху обществото от пандемията от КОВИД -19 на местно ниво.

Специфична цел

Създаване и прилагане на модел за партньорство между гражданска организация и местна власт, с оглед справяне с пандемията от КОВИД -19 на местно ниво.

Дейности

  • – Анализ на нагласите на жителите на Район Студентски, относно доброволно и безвъзмездно даряване на хиперимунна кръвна плазма, с цел справяне с пандемията КОВИД – 19;
  • – Създаване и пилотиране на модел за партньорство между гражданска организация и местна власт с цел популяризиране на доброволното и безвъзмездно дарителството на хиперимунна плазма за лечение на КОВИД-19;
  • – Популяризиране на доброволното, безвъзмездно дарителството на плазма, както и преливането на реконвалесцентна плазма като лечебен метод при КОВИД – 19 чрез изготвяне и публикуване на информационни материали, както и организиране и провеждане на информационна кампания.

Целеви групи

Възстановили се от КОВИД-19, жители на Район Студентски, предимно млади хора

Общопрактикуващи лекари

Лекари-специалисти

Близките и роднините на възстановили се от КОВИД-19 пациенти

Период на изпълнение:

Декември 2021 – Май 2022

Обща стойност на проекта:

12 000 лева, от които 10% собствено участие

Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е futer_12-2-1024x118.jpg

Прочети също