BulgarianEnglishRussian
BulgarianEnglishRussian

Среща с доброволците на проекта Нутриуел

На 29 май в София Лаб на ул. Сердика 1 се проведе среща с кандидат-потребителите на проекта Нутриуел, на която бяха  представени подробни специфики и функционалности, така че те да могат да придобият представа за целия проект и за своето участие в него.

Събитието започна с представяне на контекста на NutriWell и ползите, които участниците в таргет групата ще имат за своето здраве. От страна на сдружението участваха членове на клуб “Здраве” на читалище “Искра-1964 г.”, които са над 65 години. Бяха поставени въпроси във връзка със събирането на рецепти, социалното приготвяне на храна и др. 

Проектът „Нутриуел“ има грижата да създаде меню, съобразено с хранителните предпочитания и финансовите възможности на всеки участник, като препоръча по-здравословни хранителни навици за всеки участник, улеснява обменянето на рецепти, (включително и организиране на съвместно приготвяне на храна), така че повече хора да се върнат в социалната си среда.
За тази цел от участниците ще се събират анонимно база данни за хранителни режими, придружаващи болести, здравен статус, на базата на които ще се препоръча хранителен режим, базиран на здравословен начин на живот. Ще се генерират рецепти за всеки участник в зависимост от неговите предпочитания към вида кухня – българска, гръцка и др. Ще се организира съвместно приготвяне на храна на хора, които имат подобни хранителни режими. На базата на събраната информация Изкуственият интелект ще генерира хранителни режими за хора с дадени заболявания, включително наднормено тегло, както и за здрави хора, които ще бъдат разпространени към по-големи общности.

 

Прочети също