BulgarianEnglishRussian
BulgarianEnglishRussian

Среща със ръководството на ПЧМГ – София

Председателят на сдружение “Лечение на КОВИД-19 с реконвалесцентна плазма” д-р Павлина Михайлова проведе среща със съсобственика на Първа Частна Математическа Гимназия Михаил Кръстев. На нея беше обсъдено участието на гимназията като партньор в проекта “Дари плазма – дари живот на трима”, който се изпълнява от сдружението по Програма Европа 2021 на Столична община.

Прочети също