BulgarianEnglishRussian
BulgarianEnglishRussian

Среща в Министерството на здравеопазването за постковид

На 18 октомври 2023 г. представители на сдружение “Лечение на КОВИД-19 с реконвалесцентна плазма” и на Обществения съвет към сдружението проведоха среща с г-н Илия Тасев, директор на дирекция “Опазване на общественото здраве и здравен контрол” в Министерството на здравеопазването. На нея бяха разгледани въпроси, поставени по-рано в писмо на сдружението до заместник-министър М. Околийски, а именно: необходимост от провеждане на национален скрининг за постковид, в чиято подготовка да бъде включено сдружението с експертиза; работа на здравните медиатори и съдействие от страна на МЗ за провеждане на профилактични прегледи в столичния квартал “Факултета”.

Председателят на сдружението д-р Михайлова изрази своята загриженост за липса на национална стратегия по отношение на постковид, която може да бъде създадена само когато се направи анализ на броя на болните от постковид. Тя информира г-н Тасев за проектите на сдружението в кв. Факултета, основани на споразумението за сътрудничество с читалище “Мануш Романов”.

Г-н Тасев сподели, че в момента се създава Национален център за скринингови програми, където ще се провеждат стандартизирани проучвания и независимо от това сдружението може да подаде свое предложение за такъв скрининг; той изрази готовност за съдействие от страна на МЗ за предоставяне на мобилни екипи в кв. Факултета при необходимост, както и помощ при изготвяне на документи за различни инициативи. Както 

Той информира, че Дирекция “Опазване на общественото здраве и здравен контрол” вече се занимава и със защита правата на пациентите. 

Прочети също