BulgarianEnglishRussian
BulgarianEnglishRussian

Сдружението участва в междинна среща на партньорите

На 29 април 2021 г. представители на сдружението участваха в зум среща на партньорите в консорциума SUPPORT-E. На нея беше направена презентацията на Cochrane living systematic review, след което бяха обсъдени основните насоки за работа по WP5. Една от интересните забележки беше, че тестът за титър на неутрализиращите антитела срещу вируса не може да бъде сравнен, защото всяка лаборатория използва свой тест; много лаборатории използват качествен, не количествен тест; при болшинството случаи се използва малко количество плазма, което означава, че се преливат малко антитела и др. Това означава, че ще бъде трудно да се сравнят получените резултати. 

Въпросът за тестването на вируснеутрализиращите антитела срещу SARS-CoV-2 е много актуален и в България, като се има предвид, че у нас се прелива реконвалесцентна плазма без да се тества дали въобще има антитела срещу вируса. Не се прави дори качествен тест, заради което сдружението написа няколко писма до НЦТХ и Министерство на здравеопазването, както и до Европейския кръвен алианс, но без резултат на този момент. 

 

Прочети също