BulgarianEnglishRussian
BulgarianEnglishRussian

Сдружението стана член на клъстера “София – град на знанието”

Сдружение “Лечение на КОВИД-19 с реконвалесцентна плазма”, което работи в обществена полза, беше одобрено за член на Клъстера “София – град на знанието”. Клъстерът обединява усилията на бизнеса от интензивните на знания сектори с община, научни институти, развойни, образователни и финансови организации, за превръщане на град София от традиционна административна столица в Интелигентен град. Чрез дейността си клъстерът подпомага изпълнението на Стратегията за интелигентна специализация на София и Стратегията за цифрова трансформация на града за по-умно и по-ефективно използване на човешките и материални ресурси.

Сдружението като организация в обществена полза продължава да натрупва опит и знания за въздействието на КОВИД-19 и постковид синдром върху човешките ресурси на организациите, които изискват среда за разпространение и където нашите знания могат да се обединят с възможностите и нуждите на бизнес, научни, развойни и образователни организации. 

 

Прочети също