BulgarianEnglishRussian
BulgarianEnglishRussian

Ръст на онкоболните, които търсят спасение в Австрия

Проучване, проведено от Wiener Privatklinik (WPK), една от най-големите частни болници в Австрия, показва, че все повече български пациенти пътуват в чужбина, за да търсят лечение в напреднал стадий на рака след пандемията от Ковид. През 2023 г. се наблюдава увеличение на онкоболните пациенти на възраст под 40 години и на пациентите, диагностицирани с редки досега онкологични заболявания, включително рак на панкреаса. С повече от 50% от пациентите си от Източна Европа (от които над половината са румънски граждани) австрийската болница също така отчита нарастващ брой българи, както и сърби, украинци и руснаци, пътуващи до Виена, Австрия, за второ мнение, медицинска помощ или контролни прегледи след лечение. 

 Докладът „Състояние на здравеопазването в България 2023 г.”, разкрива тревожни статистически данни:

  • Едни от най-ниските нива на скрининг на рак в ЕС: Скрининговите изследвания за рак на гърдата (35,5%), на дебелото черво (3,6%) и на маточната шийка (45,5%) са далеч под средните стойности за ЕС, които през 2019 г. са съответно 65,9%, 33,4% и 59,9%, като се наблюдават значителни разлики в нивата на скрининговите изследвания в зависимост от социално-икономическия статус и населеното място.
  • Високи нива на смъртност от ракови заболявания и предотвратима смъртност: Раковите заболявания са сред водещите причини за смъртност, като през 2021 г. те представляват 11,6 % от всички смъртни случаи, а предотвратимата смъртност в България е сред най-високите в ЕС – 529 на 100 000 души население, в сравнение със средното за ЕС ниво от 272.

Според проучването на WPK, липсата на навременна диагностика, заедно с предпочитането на алтернативни методи на лечение, са сред основните фактори за бързото нарастване на необходимостта от съвременно лечение в чужбина, като много от случаите на онкологични заболявания са до голяма степен лечими с традиционната медицина в по-ранни стадии. Повечето пациенти с онкологични заболявания искат второ мнение, преди да пристъпят към лечение в чужбина, но се наблюдава нарастване на търсенето на консултации на място, без предварително второ мнение или оферта за медицинско лечение.

Българските пациенти, лекувани във Wiener Privatklinik през последните години, са използвали медицински агенции, за да насрочват консултации, или са се свързвали директно с болницата и/или със сътрудничещите ѝ лекари. 80% от тях са били диагностицирани с онкологични заболявания, като най-разпространените видове включват рак на гърдата, рак на белия дроб, рак на дебелото черво, УНГ тумори, рак на панкреаса и рак на простатата.

 Наблюдаваме увеличение на броя на българските пациенти, особено при сложни и редки онкологични случаикато различни видове сарком. Те често идват, когато възможностите за местно лечение са ограничени. Нашата болница е специализирана в иновативни, ориентирани към пациента грижи, като предоставя съвременни методи на лечение, например таргетна терапия, базирана на генетична диагностика, за ракови заболявания, трудни за лечение на друго място.” казва унив. проф. д-р Кристоф Цилински, медицински директор на Wiener Privatklinik.

 Пациентите с онкологични заболявания са получили достъп до услугите, предоставяни от Центрaлноевропейския център за ракови заболявания Academy Cancer Center към WPK, най-всеобхватния частен онкологичен център в Централна и Източна Европа, съгласно международно стандартизирани критерии. Центърът прилага интегриран медицински подход, който включва най-новите и иновативни методи за диагностика и лечение на рака в допълнение към интердисциплинарните туморни бордове, провеждани често през кратки интервали от време. Стратегията на лечение за всеки отделен случай е персонализирана и пациентите се възползват от най-съвременните терапевтични възможности, като минимално инвазивни операции, таргетни терапии, имунотерапия и лъчетерапия.

На 21 февруари се провежда безплатен семинар с превод на български език. https://wiener-privatklinik.com/bg/oncologichen-seminar/#%D0%97%D0%B0-WPK

 

Прочети също