BulgarianEnglishRussian
BulgarianEnglishRussian

Ръководство на ЕК за лечение с реконвалесцентна плазма

Това е ръководството на Европейската комисия за събиране, тестване, обработка, съхранение, разпространение 
и наблюдавана употреба на реконвалесцентна плазма, публикувано на 10 март 2021 г. 
Този документ е одобрен от компетентните органи за субстанции от човешки произход Експертна група (CASoHO E01718) след консултация с компетентните органи за кръв и кръвни съставки и от Европейския център за превенция и контрол на заболяванията. Докато този документът не е правно обвързващ, той има за цел да улесни общ подход в държавите-членки на ЕС за даряване, събиране, тестване, обработка, съхранение, разпространение и наблюдение на реконвалесцентна плазма за лечение на COVID-19 (CCP). Този документ не засяга
изискванията на законодателството на Съюза за кръвта, всякакви по-строги национални мерки, действащи при
Изисквания на ниво държава-членка и национални изисквания относно използването на това лечение. Това ръководство се актуализира при необходимост в съответствие с научните разработки. 

 

Прочети също