BulgarianEnglishRussian
BulgarianEnglishRussian

Ръководство на IDSA за лечение на Ковид-19 с реконвалесцентна плазма

Две са основните препоръки за приложение на реконвалесцентна плазма на
Американското Дружество за Инфекциозни Болести IDSA.
Първата от тях остава непроменена:
При пациенти, хоспиталиризирани с ковид-19, IDSA не се препоръчва прилагане на реконвалесцентна плазма. (Висока степен на препоръка, умерена сигурност на доказателствата)
Обновената втора препоръка гласи следното:
при пациенти на амбулаторно лечение с леки до умерени симптоми на ковид-19 с висок риск от развитие на тежко заболяване, които нямат други възможности за лечение*, IDSA съветва прилагане на рековалесцентна плазма с висок титър, получена вследствие на ковид-19 и окачествена от Американската Асоциация за Храни и Лекарства FDA, по време на първите 8 дни от появата на симптоми вместо реконвалесцентна плазма от ковид-19 с нисък титър. (Условна препоръка, ниска сигурност на доказателствата)

При пациенти на амбулаторно лечение прилагането на РП води до намаляване на хоспитализациите и нуждата от спешна медицинска помощ. Редуциран е и рискът от развитие на остра респираторна недостатъчност.

Авторите посочват, че доказателствата са несигурни поради ниския брой изследвани случаи.

Целият текст на английски може да видите тук.

Източник: https://www.idsociety.org/covid-19-real-time-learning-network/therapeutics-and-interventions/convalescent-plasma/

 

Прочети също