BulgarianEnglishRussian
BulgarianEnglishRussian

Ролята на психичното здраве при лечение на постковид

Значението на психичното здраве и подкрепата на обществото е от съществено значение за болния от постковид синдром. Това е описано в статията The emotional well-being of Long COVID patients in relation to their symptoms, social support and stigmatization in social and health services: a qualitative study. 

В нея са засегнати три теми: 1) Емоционално благополучие; 2) Мрежи за социална подкрепа; и 3) Опит за дискриминация и възприемане на социална стигма.

“Пациентите с Long COVID идентифицираха ниски нива на самовъзприятие за благополучие поради техните постоянни симптоми, както и ограничения в ежедневието им, които са били постоянни в продължение на много месеци. Суицидни мисли също бяха споменати от няколко пациенти. Те се позоваха на мъка и безпокойство за бъдещето, както и на страх от повторно заразяване или рецидив и връщане на работа. Много от участниците съобщиха, че са търсили помощта на специалист по психично здраве. Повечето участници идентифицираха дискриминационни ситуации в здравеопазването.

Заключения: Необходимо е да продължим да изследваме въздействието, което Long COVID има върху психичното здраве, както и да предоставим на професионалистите от първичната здравна помощ доказателства, които могат да насочат емоционалното лечение на тези пациенти.”

 

Прочети също