BulgarianEnglishRussian
BulgarianEnglishRussian

Район “Студентски” и Сдружението обсъдиха дейности по проекта

Ръководството на столичния район “Студентски” и председателят на Сдружение “Лечение на КОВИД-19 с реконвалесцентна плазма” обсъдиха провеждането на анкета за нагласите на жителите на Района относно даряването на реконвалесцентна плазма, както и други текущи въпроси по изпълнението на проекта “Дари плазма – дари живот на трима” по програма Европа на Столична община.

В срещата се включиха Ани Тодорова, началник отдел “Образование, социални дейности, култура и спорт”, Ваня Николова, старши комуникационен експерт и заместник-кметът Атанас Горов.

Ръководството пое ангажимент да участва активно в разпространението на анкетата, за да може да бъде достигнат желания брой от минимум 170 респонденти. Това може да стане с линк към електронния вариант, така и с попълване на анкетата на хартия от анкетьор, който впоследствие да качи данните в електронен вариант.

На срещата бяха обсъдени също така провеждането на семинарите, описани в проекта, както и информационната кампания, която трябва да се проведе на територията на Района.

На следваща среща Сдружението и ръководството на Района ще обсъдят проект на модел за взаимодействие между структурите на местната власт и НПО, както е заложено в проекта.

Мненията и заключенията, изразени в материала, не представляват официално становище на Столична община.

 

Прочети също