BulgarianEnglishRussian
BulgarianEnglishRussian

Първо отворено писмо до премиера Борисов

На 30 октомври 2020 г. Сдружение “Лечение на КОВИД-19 с реконвалесцентна плазма” изпрати Отворено писмо до премиера Борисов

Изх.№17/26.10.2020 г.                                                                      

Г-н Бойко Борисов

Министър-председател на

Република България

 

Копие

Проф. Костадин Ангелов

Министър на здравеопазването

 

Г-н Богдан Кирилов,

Изпълнителен Директор,

Изпълнителна агенция по лекарствата

 

Д-р Иван Маджаров

Председател на Български лекарски съюз

               Уважаеми г-н Премиер,

Като председател на Сдружение „Лечение на КОВИД-19 с реконвалесцентна плазма“ бих искала да Ви информирам, че благодарение на нашата системна работа през последните 6 месеца с всеки ден расте броят на хората, които научават, че реконвалесцентната плазма може да помогне на болните от КОВИД-19, расте и броят на желаещите да дарят плазма. Този метод става все по-популярен и сред лекарите. Следвайки примера и опита на ВМА, все повече болници посягат към преливане на плазма, за да спасят своите пациенти и медици.

Така се стигна до абсурдната ситуация в петък, 23 октомври, следобед – 5 болници (в Шумен, Бургас, Пловдив, „Света Анна“ в София, Габрово) да търсят кръвна плазма група А, а такава да няма. Дори да пратим донори, те няма от кого да бъдат обслужени, защото Националният център по трансфузионна хематология, където единствено в страната може да се дарява такава плазма, работи от 8 до 15 часа, без събота и неделя.

Това не е прецедент, а вече съществен проблем, който довежда до голямо напрежение сред колегите, търсене на министри, депутати и други влиятелни личности, които да помогнат да се намери плазма, тя да замине за правилния болен и т.н. Факт, който е твърде обезпокоителен за нас като сдружение в обществена полза, защото създава почва, благоприятна за корупционни практики.

А решение на този проблем има, то не е сложно, не изисква особени средства и в усложняващата се ситуация може да спаси десетки хора, да облекчи лекарите в борбата им с тази нова болест, като се отрази позитивно в дългосрочен план върху цялата здравна система.

За да се създаде едно депо от плазма, което ще осигури ритмично снабдяване на болниците, така че те да ползват този метод без стрес дали ще успеят да прелеят плазмата в подходящия момент от развитието на болестта, а не в последния, предлагаме следното:

А. Удължаване на работното време на НЦТХ

  1. НЦТХ да започне да работи с удължено работно време  през седмицата и да дава дежурства в събота и неделя, които да се заплащат по достоен начин на съответния медицински екип. Да се определи персонал, който да се занимава само с производство на КОВИД-плазма. Да се командирова медицински персонал, който да се включи с работа в почивните дни.

Б. Хармонизиране на изискванията към дарителя с Европейските насоки и актуалната обстановка в страната

  1. Да се увеличи горната възрастова граница за дарителите – в момента тя е 55 години – да стане поне 60-65. Във Великобритания няма горна граница, в Германия и Франция тя е 70 години, в Италия – 65.
  2. Да се приемат дарители не само с позитивен ПСР-тест, но и с тест, доказващ наличие на вируснеутрализиращи антитела срещу SARS-CoV-2. В САЩ след месечни проучвания беше решено да се използва апарат на фирмата Orthodiagnostic, какъвто има в „Пирогов“. Както знаете, десетки и стотици хора у нас преболедуваха КОВИД-19, без да си направят ПСР-тест. Те желаят да дарят плазма, но в момента не могат да го сторят поради решения, взети в началото на пандемията, тоест, преди 5 месеца, от Експертния медицински съвет по транфузионна хематология. Според Насоките на Европейската комисия плазма може да се дарява, когато има желаещият има позитивен ПСР тест, или тест за вируснеутрализиращи антитела, или само съответната клинична картина. Такъв е и международният опит.

От своя страна ние се ангажираме:

  1. Заедно с Българския лекарски съюз и Националната пациентска организация да започнем мощна национална информационна кампания, като насочваме потенциалните донори директно към НЦТХ за даряване на плазма.
  2. Да осигурим безплатни тестове за вируснеутрализиращи антитела на желаещите да дарят. Това ще даде възможност на стотици хора да изпълнят своя човешки дълг, а НЦТХ ще може да напълни депото на реконвалесцентна плазма за броени дни. 

Препоръчваме също да се създадат локални депа на реконвалесцентна плазма в регионалните кръвни центрове, откъдето лекуващите лекари бързо да я получават, а не линейки да пътуват през ден до столицата.

Г-н Премиер,

Здравната ни система изпитва все повече затруднения в борбата с КОВИД-19. Но ние имаме още едно оръжие, което е скрито в нашите вени. Нека да го използваме – нека дадем възможност на българския народ да спаси сам себе си!

Това е най-евтиното, най-достъпно и единственото средство на този етап, доказало своята ефективност в терапията срещу КОВИД-19. След като има толкова много желаещи да дарят плазма, защо трябва да позволим на лекари, близки на болни и министри да се боричкат за едно сакче плазма? Защо плазма може да има за един, а за друг да няма? Вие имате шанс да помогнете на всички граждани, които искат да спасят близките си, на лекарите, които искат да спасят колегите си. Сега е моментът.

Приложение: писмо до министър Ангелов от 19.10.2020 г. и Насоки на Европейската комисия за лечение на КОВИД-19 с реконвалесцентна плазма.

 Очаквам Вашия отговор на нашия мейл адрес,

С уважение,

Д-р Павлина Михайлова

 

Прочети също