BulgarianEnglishRussian
BulgarianEnglishRussian

Становище на сдружението за възможностите за даряване на плазма

Първото писмо до премиера Борисов за тази година и второ до министър Ангелов остават без отговор и реакция.

Ето нашето становище по няколко въпроса, свързани с даряването на реконвалесцентна плазма:

Изх.№31/26.1.2021 г.

ДО

Г-н Бойко Борисов Министър

председател на Република България

Копие

Проф. Костадин Ангелов,

Министерство на здравеопазването

Г-жа Жени Начева,

Заместник-министър,Министерство на здравеопазването

Уважаеми г-н Премиер,

На 11.01.2021 г. Европейската комисия публикува съобщение за безвъзмездно отпуснати 36 милиона евро за оборудване и подпомагане на 150 кръвни центъра в 14 държави-членки на ЕС (включително и България) за събиране на реконвалесцентна плазма от преболедували К-19. В това съобщение ЕК за първи път дава категорично становище по лечението с реконвалесцентна плазма, като най-важното изречение в съобщението е: «Резултатите до момента показват, че ранното преливане на дарена плазма с високи концентрации на антитела е най-ефективно за намаляване на смъртността на пациентите. Това означава, че трябва да се събере възможно най-много дарена кръвна плазма, за да се гарантира, че до пациентите ще достигне тази, която е богата на антитела.»

От горното следва, че:

(1) във всяка страна колкото се може по-бързо и с по-голям обем трябва да се създаде депо (Банка) с реконвалесцентна плазма.

(2) взетата плазма трябва да се разделя на категории (което у нас не се прави) в зависимост от измереното количество вируснеутрализиращи антитела.

Нашето сдружение смята, че е необходимо спешно решение на Министерския съвет и Министерството на здравеопазването по становището на ЕК за: (1) създаване на Национална банка за реконвалесцентна плазма на пряко подчинение на МЗ, съответно наблюдавана от Министерския съвет като елемент от стратегическия запас на страната. (2) с цел попълване на Банката да се разреши (освен НЦТХ, ВМА и 4 РЦТХ в страната), реконвалесцентна плазма да събират и ОТХ (отделенията по трансфузионна хематология) към областните многопрофилни болници.

Г-н Премиер,

Предвид тежката ситуация с пандемията в Европейския съюз вследствие на поява на нови варианти на вируса, сме на мнение, че със съобщението си Европейската комисия подсказва, че са възможни усложнения, с които, дори при наличие на ваксини, държавите няма да могат да се справят. На среща с Вас сме готови да обясним всички аспекти на това съобщение и конкретните действия, които според нас правителството може да предприеме. Приложение: Съобщение на ЕК до медиите

С уважение: Д-р Павлина Михайлова, председател на Сдружение «Лечение на КОВИД-19 с реконвалесцентна плазма»

33

Изх.№31/26.1.2021 г.

 

 

Прочети също