BulgarianEnglishRussian
BulgarianEnglishRussian

Приет е единен стандарт за даряване на кръвна плазма

Ето и най-важната новина от началото на 2021 г. Тя накратко гласи:

 1. Взето е решение за уеднаквяване на критериите за даряване на реконвалесцентна плазма в цялата страна. В най-скоро време тези критерии ще бъдат оповестени на сайта на всеки кръвен център.
 2. Освен с ПСР и антигенен тест, реконвалесцентна плазма може да се дарява и с ТЕСТ ЗА АНТИТЕЛА по преценка на дежурния лекар и при представяне на описаните по-долу документи.
 3. Плазма могат да даряват не само ПРЕБОЛЕДУВАЛИ, но и ПРЕБОЛЕДУВАЛИ ВАКСИНИРАНИ.

Позволете ми да изразя благодарност към Министерството на здравеопазването, на Изпълнителната агенция по лекарствата, на Експертния съвет по трансфузионна хематология, на Европейската комисия (отдел SoHo), на Европейския кръвен алианс и на всички експерти у нас и в ЕС, на съмишлениците и приятелите на Сдружението, които неуморно подкрепяха нашите усилия това да се случи!

Ето целият текст на решението на Експертния съвет по трансфузионна хематология:

“Срокове за отлагане от кръводаряване след ваксиниране срещу COVID-19:

 • – При РНК ваксини – Comirnaty (Pfizer), Moderna:48 часа след ваксиниране, ако няма нежелани реакции;7 дни след възникнали нежелани реакции.
 • – За векторни ваксини – Janssen и Vaxzevria (AstraZeneca):28 дни след ваксиниране, ако няма нежелани реакции.
 • – Ако не е известен видът на ваксината: 28 дни след ваксиниране.
 • Сроковете на отлагане се прилагат след всяка игла от съответния ваксинационен цикъл. Тези срокове се отнасят за всички кръводарители – както на стандартна кръв, така и на реконвалесцентна плазма.
 • Крайното решение за допускане до даряване се взема от освидетелстващия лекар.
 •  
 • Критерии за допустимост на дарители на реконвалесцентна плазма:
 • Като дарители на реконвалесцентна плазма COVID-19 се допускат лица, които отговарят на следните изисквания:
 •  
 • – Реконвалесцентна плазма COVID-19 (CСP) се взема само от преболедували и в период на възстановяване от COVID-19, отговарящи на изискванията на Наредба № 9/25.04.2006г. – Медицински стандарт ”Трансфузионна хематология” (ДВ бр. 42 от 23.05.2006г. изм. ДВ, бр.35 от 24.04.2018г.) за даряване на плазма от цяла кръв чрез стандартно кръводаряване и за даряване на плазма чрез плазмафереза:·
 • – Възраст 18 – 65 години;·
 • – Телесно тегло над 50 кг.
 • – В момента се чувстват здрави и състоянието им не налага прием на медикаменти·
 • – Положителен PCR или положителен антигенен тест. Антигенни тестове трябва да са извършени от лицензирани лечебни заведения (самостоятелни медико-диагностични лаборатории, медицински и диагностично-консултативни центрове, лечебни заведения за болнична помощ, центрове за спешна медицинска помощ, комплексни онкологични центрове) и РЗИ.
 • – Положителен тест за антитела срещу SARS-CoV2 от сертифицирана лаборатория за лица, които нямат лабораторен положителен резултат за PCR или антигенен тест за SARS-CoV2.
 • – Ако в Националната информационна система няма данни за положителен PCR или положителен антигенен тест, освидетелстващият лекар изисква документация, доказваща, че лицето е било заразено от COVID-19 (епикриза, амбулаторен лист, документи от личен лекар, изследвания).
 • – Трябва да са изминали поне 40 дни след положителен PCR или положителен антигенен тест.
 • Лекарят, освидетелстващ кръводарителя взема окончателното решение за допускане до даряване.”

Прочети също