BulgarianEnglishRussian
BulgarianEnglishRussian

Предстои редовно общо събрание на сдружението

На 17 юли 2023 г. в офиса на сдружение “Лечение на КОВИД-19 с реконвалесцентна плазма” ще се състои третото редовно годишно събрание на организацията със следния дневен ред:

  1. Приемане на отчет на УС за дейността през 2022 г.
  2. Приемане на финансов отчет на УС за 2022 г.
  3. Приемане на 3-годишна програма за развитие на Сдружението
  4. Приемане на бюджет за 2023 г.
  5. Избор на нов управителен съвет.
  6. Разни. 

Прочети също