BulgarianEnglishRussian
BulgarianEnglishRussian
Николай Янакиев, член на сдружението

Покана за редовно общо събрание на сдружението

На 29 септември 2022 г. ще се проведе второто редовно годишно събрание на Сдружението. Покани са изпратени до всички редовни и асоциирани членове. 

На събранието ще се приеме докладът за дейността и годишният финансов отчет за 2021 г., актуализираната програма на сдружението, ще се обсъжда бюджетът за 2023 г. и други теми като: създаване на Център за компетентност, проекта “Здрави след КОВИД-19!”, който изпълняваме заедно с Район “Красна поляна”, ЧОУ “Питагор” и Първа частна математическа гимназия. 

 

Прочети също