BulgarianEnglishRussian
BulgarianEnglishRussian

Поетичен календар за всички дарители на Сдружението

Фондонабирателната кампания на Сдружението за Лечение с Реконвалесцентна Плазма продължава. Даренията могат да бъдат изпращани на следната банкова сметка:

BG 04 PRCB 92301051539201ПроКредит Банк (България),

или чрез пей пал – има бутон на сайта. Всички дарители ще получат поетичен календар за 2022 г., отпечатан с любезното съдействие на издателство: AzBuki (https://www.abvpublishing.com)

 

Прочети също